INNOTECH

Wraz z nowym rokiem rozpoczynamy realizację nowego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - INNOTECH. Nasz projekt, realizowany we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, polega na opracowaniu i przygotowaniu do produkcji tworzywa elastomerowego. Badania, jakie zostaną przeprowadzone w ramach projektu, przyczynią się do stworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktu. Efekty naszych działań zostaną wdrożone w wyrobach technicznych oraz granulatach na nawierzchnie sportowe.

 

Podziel się wpisem