Stadion klubu sportowego LKS przy ul. Sportowej w Stargardzie.

Zdjęcia w trakcie i po realizacji.