INNOTECH

W związku z realizowanym przez nas projektem INNOTECH, który jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z poniższym zapytaniem.

Our company is carrying out a project co-financed from the National Centre for Research and development and European Union assets within the scopes of European Regional Development Fund, therefor we kindly ask for a quotation as below.

Podziel się wpisem